culinair en verantwoord koken op kolen


'Koken op Kolen' een andere kijk op barbequeën ... een leukere manier van koken is er niet!

Aansprakelijkheidsuitsluiting ... Disclaimer ... Haftungsausschluss

Please ... just 2 minutes ...

De informatie zoals opgenomen op www.kokenopkolen.nl is bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is.
Dirk van Griensven aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
Bepaalde verwijzingen op deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover Dirk van Griensven geen controle heeft.
Dirk van Griensven aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waar naar links zijn opgenomen.

© 2010 - 2019 Dirk van Griensven disclaimer links